Dziękujemy za udział!

18 listopada br. na Wydziale Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska AGH Akademii Górniczo-Hutniczej obchodzony był Światowy Dzień Systemów Informacji Geograficznej GIS-Day. Tegoroczne hasło przewodnie brzmiało: „Człowiek – Środowisko – Ryzyko”.

Oficjalnego otwarcia Obchodów Światowego Dnia GIS Day dokonała Pani prodziekan Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska AGH – dr hab. inż. Beata Hejmanowska. Następnie uczestnicy mieli okazję wysłuchać bardzo ciekawych prezentacji prelegentów, którzy na co dzień wykorzystują GIS w swojej pracy zawodowej.

Dodatkowo uczestnicy mieli okazję podziwiać z bliska bezzałogowy statek latający – dron oraz samochód firmy Here z osprzętem do tworzenia map.

Nieodłącznym elementem krakowskiego GIS Day są warsztaty, które w tym roku były bardzo różnorodne. Osoby zainteresowane zgłębiały swoją wiedzę i rozszerzały umiejętności z zakresu wykorzystania różnorodnego oprogramowania: ArcGIS, QGIS,  Blender, LP360, SketchUp, Python.

W tym dniu można było również zapoznać się z działalnością firm: Esri Polska, GISonLine, ProGea, GISPartner oraz  studenckich kół naukowych: Koła Naukowego KNGK Geoinformatyka, AGH Kraków, Koła Naukowego Geodetów Dahlta, AGH Kraków, Koła Naukowego Geodetów Uniwersytetu Rolniczego Kraków, Koła Naukowego Geoinformatyki i Teledetekcji Uniwersytetu Warszawskiego, Koła Naukowego Leśników Sekcja Geomatyki Uniwersytetu Rolniczego Kraków, Koła Geografów Uniwersytetu Jagiellońskiego, Studenckiego Koła Naukowego Geografów Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Studenckiego Koła Naukowego Hydrogeomatyki “Szuwarek” Politechniki Krakowskiej

Dodatkową atrakcją była gra terenowa o charakterze marszu na orientację. Zwycięskie trzy drużyny składały sie ze Studentów Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska AGH w Krakowie – serdecznie gratulujemy.

Zwieńczeniem obchodów był Panel dyskusyjny prowadzony przez zaproszonych gości pt. Technologie poszukiwania obiektów podziemnych i ich inwentaryzacji na przykładzie Kompleksu Riese w Górach Sowich.

Zgodnie z tradycją zeszłoroczny organizator krakowskiego GIS Day – Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, przekazał GLOBUS tegorocznemu organizatorowi AGH Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Symbol ten będzie znajdował się na Wydziale Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska do przyszłorocznych obchodów GIS Day.

Nastąpiła zmiana sali panelu dyskusyjnego o godzinie 17!

Spotykamy się w sali 102

Znamy też dokładny przebieg spotkania:

Panel dyskusyjny – Technologie poszukiwania obiektów podziemnych i ich inwentaryzacji na przykładzie Kompleksu Riese w Górach Sowich

17-18 Metody grawimetryczne, magnetyczne oraz georadarowe zaprezentują dr inż. Monika Łój, dr hab. inż. Sławomir Porzucek (WGGiOŚ, AGH) oraz dr inż. Wiesław Nawrocki (Zakład Badań Nieniszczących KPG Sp. z o.o.)

18-19 Metody pomiarowe i inwentaryzacyjne zaprezentują dr hab. inż. Tomasz Lipecki, dr hab. inż. Wojciech Jaśkowski oraz mgr inż. Mateusz Jabłoński (WGGiIŚ, AGH)

19-20 Rys historyczny Kompleksu Riese, podsumowanie i dyskusja – płk. Jerzy Cera (Inter-Cera)

Warsztaty

Prosimy o przemyślane zapisy! Uczestnictwo we wszystkich warsztatach nie jest możliwe ze względu na fakt, że odbywają się one jednocześnie!

Pełne listy uczestników warsztatów zostaną ogłoszone po weryfikacji zapisów przez organizatorów (do piątku 13 listopada).

krakowski GISDay 2015 na AGH!

GIS Day – święto użytkowników i pasjonatów systemów informacji geograficznej organizowane jest na świecie od końca lat ’80 ubiegłego wieku. Tegoroczna krakowska edycja GIS Day odbędzie się 18 listopada 2015 r. Gospodarzem imprezy będzie Akademia Górniczo – Hutnicza, Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska.

Wspierając inicjatywę podjętą przez National Geographic Society oraz firmę Esri, popularyzacji systemów informacji geograficznej, przygotowaliśmy interesujące wystąpienia, warsztaty, gry oraz stoiska firm i kół naukowych. W wydarzeniu wezmą udział specjaliści wykorzystujący tajniki GIS-u w wielu dziedzinach.

Tegoroczny Dzień GIS-u będzie przebiegać pod hasłem„Człowiek – Środowisko – Ryzyko”, a tematami przewodnimi będą: zarządzanie kryzysowe, człowiek w środowisku, a także bezpieczeństwo publiczne.

Serdecznie zapraszamy do udziału w wydarzeniu studentów, licealistów, uczniów techników, a także wszystkich miłośników szeroko rozumianego GIS-u.