Home

GIS Day – święto użytkowników i pasjonatów systemów informacji geograficznej organizowane jest na świecie od końca lat ’80 ubiegłego wieku. Tegoroczna krakowska edycja GIS Day odbędzie się 18 listopada 2015 r. Gospodarzem imprezy będzie Akademia Górniczo-Hutnicza, a dokładniej Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska.

Wspierając inicjatywę podjętą przez National Geographic Society oraz firmę Esri, popularyzacji systemów informacji geograficznej, przygotowaliśmy interesujące wystąpienia, warsztaty, gry oraz stoiska firm i kół naukowych. W wydarzeniu wezmą udział specjaliści wykorzystujący tajniki GIS-u w wielu dziedzinach.

Tegoroczny Dzień GIS-u będzie przebiegać pod hasłem „Człowiek – Środowisko – Ryzyko”, a tematami przewodnimi będą: zarządzanie kryzysowe, człowiek w środowisku, a także bezpieczeństwo publiczne.

Serdecznie zapraszamy do udziału w wydarzeniu studentów, licealistów, uczniów techników, a także wszystkich miłośników szeroko rozumianego GIS-u.