Konferencja PAU

Z a p r o s z e n i e

 

Polska Akademia Umiejętności w Krakowie zaprasza dnia 18 Listopada 2015 roku o godz. 13 30 do udziału w Seminarium Naukowym Komisji Geoinformatyki, które odbędzie się w budynku C-4 (WGGiIŚ AGH) sala 102.

W ramach Seminarium Studenci Kół Naukowych AGH wygłoszą referaty pt. „Geoportal AGH”.

Organizatorzy zapraszają na Seminarium wszystkich zainteresowanych.

Wstęp wolny

Streszczenie: Zbiorczy referat Kół Naukowych Studentów AGH pt. „Geoportal AGH”.

Referat zawiera wyniki prac kół naukowych AGH nad przygotowaniem i wdrożeniem Geoportalu AGH jako systemu do zarządzania przestrzenią Kampusu AGH. Utworzony Geoportal został podzielony na trzy składowe: Geoportal 2D, Geoportal 3D i Geoportal mobilny.

W części pierwszej prezentacji przedstawiony zostanie etap projektowania i realizacji Geoportalu 2D AGH. Przedstawiona zostanie idea projektu oraz omówiony zostanie proces pozyskiwania danych przestrzennych oraz danych opisowych, które stanowiły podstawę funkcjonowania Geoportalu AGH. Przedstawiono również strukturę bazy danych, umożliwiającą integrację z innymi systemami Uczelni. Istotnym aspektem Geoportalu jest nawigacja oparta na sieci ścieżek. Przedstawione zostaną także zamierzenia wdrożenia nowych funkcjonalności i kolejnych usług.

W części drugiej prezentacji przedstawiony zostanie szczegółowy opis tworzenia trójwymiarowej makiety cyfrowej budynków na przykładzie kampusu uczelnianego AGH. Autorzy postawili na dokładność odzwierciedlenia rzeczywistości, dokładając wszelkich starań, aby zaprezentowany model wiernie oddający kształt i fasady (wygląd) budynków, mając na uwadze także zagospodarowanie terenu wokół Uczelni. Wynikiem projektu, prócz trójwymiarowej bazy obiektów przestrzennych, będzie także Geoportal 3D, który umożliwi przeglądanie makiety w Internecie. To sprawia, że projekt ten znajdzie zastosowanie w praktyce, bowiem grupą jego odbiorców stanowić będzie społeczność akademicka Uczelni. Warto również dodać, że zaprezentowane rozwiązania są jak dotąd unikatowe w skali kraju.

Popularność urządzeń mobilnych wygenerowała potrzebę dostępu do informacji przestrzennej dotyczącej terenu kampusu Akademii Górniczo Hutniczej. Powstał pomysł przeniesienia istniejącego już Geoportalu AGH na smartfony i tablety. Prezentacja przedstawia budowę aplikacji z uwzględnieniem aspektów technologicznych opartych o platformę Androida. Warstwa mapowa wykorzystuje API GoogleMaps dla platformy Android, natomiast dane, które są dostępne bez połączenia z Internetem przechowywane są w bazie danych SQLite z rozszerzeniem przestrzennym Spatialite. Zaprezentowane zostaną również podstawowe funkcjonalności aplikacji takie jak wyszukiwanie budynków, czy danych o pracownikach akademii, a także operacje mapowe. Przedstawiona zostanie również perspektywa rozwoju projektu, w tym przepisanie aplikacji z API Google na API Esri aby lepiej wykorzystać możliwości tego silnika aplikacyjnego.

 

Koła Naukowe:

KNGK Geoinformatyka – WGGiIŚ

KNG Dahlta – WGGiIŚ

KN KIWON – WGGiOŚ

NSGeo – Naukowa Sieć Studentów Geoinformatyki

 

Plan konferencji:

13:30 Rozpoczęcie Sympozjum przez Przewodniczącego Komisji Geoinformatyki PAU prof. dr hab. inż. Tadeusza Chrobaka

13:45 Geoportal AGH – zgubiłeś się na AGH? – Jędrzej Złonkiewicz, AGH w Krakowie (pobierz prezentację)

14:00 Mobilny Geoportal AGH – Mateusz Prusaczyk, AGH w Krakowie (pobierz prezentację)

14:15 Ukończenie i publikacja w sieci aktualnego modelu 3D kampusu AGH – mgr inż. Mateusz Jabłoński, AGH w Krakowie (pobierz prezentację)

14:30 Podsumowanie i duskusja

 

Zapraszają:

Przewodniczący Komisji Geoinformatyki PAU
prof. dr hab. inż. Tadeusz Chrobak oraz
Sekretarz Komisji Geoinformatyki PAU
prof. dr hab. inż. Konrad Eckes