Zarządzanie środowiskiem z wykorzystaniem danych lotniczego skanowania laserowego przy pomocy oprogramowania LP360

Podczas realizowanego warsztatu zostaną przedstawione możliwości wykorzystania danych LiDAR w zarządzaniu środowiskiem. W wyniku przetworzenia danych LiDAR zostaną wykonane różnorodne produkty pochodne (modele wysokościowe, modele 3D oraz obrysy obiektów). Na podstawie nich uczestnicy warsztatów wykonają analizy przestrzenne m.in. analizę objętości. Warsztaty będą opierały się o przetwarzanie danych lotniczego skanowania laserowego w środowisku aplikacyjnym oprogramowania LP360 dla ArcGIS.

Sala 124

Prowadzący: Mateusz Maślanka (Progea Consulting)

Czas trwania: 13:15 – 15:45 (150 min)

Maksymalna liczba osób: 25

Wymagania: minimalna grupa wiekowa studenci

Nie zapomnij zapisać się na warsztaty!
12177985094_7b728bb22b_b