program

Wszystkie wydarzenia podczas GISDay są darmowe. Udział w warsztatach możliwy jest po rejestracji.

„Człowiek – Środowisko – Ryzyko”

Środa, 18.11.2015

8:15 Rozpoczęcie imprezy – Pawilon U-2 Centrum Dydaktyki AGH

8:15 – 8:30 – prof. dr hab. inż. Stanisław Gruszczyński, prof. AGH – Dziekan Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska

8:30 – 8:45 – „Przystanek Woodstock. Festiwal na jednej mapie” – Marta Samulowka (ESRI Polska)

8:45 – 9:30 – Prezentacja drona – Paweł Cwiakała (AGH, WGGiIŚ) – wspólne selfie         z drona 🙂

9:30 – 13:00 Pawilon U-2 Centrum Dydaktyki AGH

Korytarze C-4 Stoiska firm komercyjnych i Kół Naukowych

9:30 – 10:30    Sesja referatowa: zarządzanie kryzysowe i bezpieczeństwo publiczne

9:30 – 9:45 “Wyznaczanie pokrycia terenu świadczeniem dojazdu karetek w czasie ustawowym” – dr hab. inż. Adam Piórkowski (AGH, WGGiOŚ)

9:45 – 10:00 – „wykorzystanie GIS w Straży Pożarnej” kpt. Dariusz Barnat (Szkoła Aspirantów PSP w Krakowie)

10:00 – 10:15 – „Gis wsparciem dla pomocy humanitarnej: zbieranie danych, monitorowanie, analiza” – Jagoda Pietrzak, absolwent WGGiIŚ, o doświadczeniach z misji w Jordanii, Iraku, Nepalu i sytuacji w Europie

10:15 – 10:30 – Wpływ współczesnych rozwiązań nawigacyjnych na bezpieczeństwo w ruchu drogowym – Szczepan Żurek (Here)

10:30- 10:40 Przerwa / czas dla stoisk

10:40 – 11:25 Sesja referatowa: zarządzanie kryzysowe i zanieczyszczenie powietrza i wyspa ciepła

10:40 – 10:55 „Nowoczesne narzędzia w zarządzaniu kryzysowym – zdjęcia satelitarne     i GIS 2D/3D” – Piotr Kaczmarek (Astri Polska sp. z o.o.)

10:55 – 11:10 “SIP w modelowaniu dyspersji zanieczyszczeń powietrza” – Mateusz Rzeszutek (AGH w Krakowie) prezentacja

11:10 – 11:25  „Prognozowane obciążenie cieplne w Krakowie w perspektywie globalnych zmian klimatu” – Anita Bokwa (IGiGP UJ), Monika J. Hajto (IMGW-PIB, IGiGP UJ) – autor prezentujący, Rafał Kielar (IMGW-PIB), Jakub P. Walawender (IMGW-PIB, IGiGP UJ)

11:25 – 11:35 Przerwa / czas dla stoisk

11:35- 12:05 Sesja referatowa: ekstremalne zjawiska pogodowe

11:35 – 11:50 – “Informatyczny System Monitorowania Obwałowań Przeciwpowodziowych ISMOP” – mgr inż. Michał Lupa (AGH, WGGiOŚ)

11:50 – 12:05 „Wizualizacja zagrożeń meteorologicznych w systemie ISOK” – Agnieszka Wypych (IGiGP UJ, IMGW-PIB) – autor prezentujący, Zbigniew Ustrnul (IGiGP UJ, IMGW-PIB),  Ewelina Walawender (IMGW-PIB, IGiGP UJ)

12:05 – 12:15 Przerwa / czas dla stoisk

12:15 – 13:00 Sesja referatowa: technologie w GIS

12:15 – 12:30 “Wykorzystanie danych LiDAR w zarządzaniu środowiskiem” Mateusz Maślanka (ProGea Consulting)

12:30 – 12:45 „Próba weryfikacji i aktualizacji wybranych danych zawartych w EGiB za pomocą dostępnych danych w CODGiK” mgr inż. Katarzyna Andrzejczak (GISPartner)

12:45 – 13:00 – AGH SPACE SYSTEMS PLANETARY ATMOSPHERIC ENTRY VEHICLE FOR CANSAT COMPETITION 2015 IN TEXAS – Bartosz Postulka (AGH, WIMiR)

KONFERENCJA PAU (sala 102, C-4)

Polska Akademia Umiejętności w Krakowie zaprasza dnia 18 Listopada 2015 roku o godz. 13 30 do udziału w Seminarium Naukowym Komisji Geoinformatyki, które odbędzie się w budynku C-4 (WGGiIŚ AGH) sala 102.

W ramach Seminarium Studenci Kół Naukowych AGH wygłoszą referaty pt. „Geoportal AGH”.

Organizatorzy zapraszają na Seminarium wszystkich zainteresowanych.

13:30 Rozpoczęcie Sympozjum przez Przewodniczącego Komisji Geoinformatyki PAU prof. dr hab. inż. Tadeusza Chrobaka

13:45 Geoportal AGH – zgubiłeś się na AGH? – Jędrzej Złonkiewicz, AGH w Krakowie (pobierz prezentację)

14:00 Mobilny Geoportal AGH – Mateusz Prusaczyk, AGH w Krakowie (pobierz prezentację)

14:15 Ukończenie i publikacja w sieci aktualnego modelu 3D kampusu AGH – mgr inż. Mateusz Jabłoński, AGH w Krakowie (pobierz prezentację)

14:30 Podsumowanie i duskusja

13:30 – 16:00 Kampus AGH – Marsz na orientacje w terenie

Zbiórka na skwerze pomiędzy C-4 a Biblioteką Główną

13:15 – 17:00 Pawilon C-4 AGH Warsztaty / stoiska wystawiennicze

Zabierz swoje mapy w teren! GIS mobilny w ramach pracy na zintegrowanej platformie – Marta Samulowska (Esri Polska)

Zarządzanie          środowiskiem z wykorzystaniem danych lotniczego skanowania          laserowego przy pomocy oprogramowania LP360 –Mateusz Maślanka (ProGea Consulting)

Python dla początkujących – Małgorzata Papież, Łukasz Migo (ProGea Consulting)

Wykonywanie analiz przestrzennych z wykorzystaniem języka Python – Małgorzata Papież, Łukasz Migo (ProGea Consulting)

Blender –  darmowe i otwarte oprogramowanie 3D – Mateusz Ilba (AGH, WGGiIŚ)

Wprowadzenie do QGIS – Norbet Kurpiel (AGH, WGGiIŚ)

Wizualizacja przestrzeni miejskiej 3D – SketchUp – Kamil Grudzień (AGH, WGGiIŚ)

Geotagowanie zdjęć – Katarzyna Gabor (AGH, WGGiIŚ)

Edycja mapy Polski na portalu mapcreator.here.com – mgr Szczepan Żurek (Here)

17:00 – 20:00 Pawilon C-4 AGH, sala 102

Panel dyskusyjny – Technologie poszukiwania obiektów podziemnych i ich inwentaryzacji na przykładzie Kompleksu Riese w Górach Sowich

17-18 Metody grawimetryczne, magnetyczne oraz georadarowe zaprezentują dr inż. Monika Łój, dr hab. inż. Sławomir Porzucek (WGGiOŚ, AGH) oraz dr inż. Wiesław Nawrocki (Zakład Badań Nieniszczących KPG Sp. z o.o.)

18-19 Metody pomiarowe i inwentaryzacyjne zaprezentują dr hab. inż. Tomasz Lipecki, dr hab. inż. Wojciech Jaśkowski oraz mgr inż. Mateusz Jabłoński (WGGiIŚ, AGH)

19-20 Rys historyczny Kompleksu Riese, podsumowanie i dyskusja – płk. Jerzy Cera (Inter-Cera)

20:00 Pawilon C-4 AGH, sala 102

Uroczyste zakończenie dnia GIS i przekazanie Globusa GIS DAY organizatorom przyszłorocznego święta